Brandlotsen

Lotsar Er till ett bra och säkert
Brandskydd i BBR, SBA & HLR


För en säker och trygg arbetsplats är personalen den största resursen! Vikten av ett snabbt ingripande bygger på kunskaper och…

Brandövningar, Taktik & Teknik

…att kunna agera rådigt!
Övning ger färdighet…

Första hjälpen

…att kunna ge adekvat hjälp!
Begränsa skadeverkningar…

En bra beredskap!