Brandlotsen

Lotsar Er till ett bra och säkert
Brandskydd i BBR, SBA & HLR


Brandlotsen AB utför alla uppdrag inom brandskydd!


Brandskydd


René Vervaart heter jag och är brandmästare som driver företaget Brandlotsen AB i ett brett kontaktnät med starka partners.

Med långvarig tjänst inom brandkår/räddningstjänst och som brandskyddskonsult har jag en bred kunskap och erfarenhet. Jag konsulterar och förmedlar i alla säkerhetsfrågor och lotsar er till rätt instans för ert säkerhetsbehov. Säkerhet lönar sig!